Cradle to Cradle voor alle Staco roosters en treden in staal verzinkt

Staco producten Cradle to Cradle gecertificeerd

 

Staco persroosters en treden, zowel van staal als verzinkt, hebben in begin 2011 het cradle to cradle certificaat behaald. Deze certificering bewijst dat het bedrijf "duurzaam" te werk gaat. Materialen worden gerecycled en er wordt rekening gehouden met de natuur en milieu. Het certificaat is afgegeven door MBCD in samenwerking met EPEA. Meer informatie over EPEA kunt u vinden op www.epea-hamburg.org.


Wat is Cradle to Cradle?


Cradle to Cradle is een revolutionaire ontwikkeling voor wat betreft hergebruik in de industrie, gebaseerd op het feit dat veel producten op een relatief simpele wijze "duurzaam" kunnen worden gebruikt. Vaak gezien als een vorm van ontwikkeling waardoor vernietiging minder vaak nodig is. Cradle to Cradle weerspiegelt het gezonde, regeneratieve product vanuit de natuur en zorgt daarmee voor een industrie, die voortdurend aan het verbeteren is en die zorgt voor het behoud van leven en groei.

  

 

Wie is MBDC ?


Mc Donough Braungart Design Chemistry (MBDC) is een trainings- en adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en Cradle to Cradle, opgericht in 1995 door de wereld beroemde architect William Mc Donough and chemicus Dr. Michael Braungart. MBDC adviseert haar klanten over het zetten van een positieve afdruk op onze planeet ( ipv een negatieve) middels hantering van de Cradle to Cradle formule. Meer informatie over de MBDC kunt u vinden op www.MBDC.com.

MBDC werkt met innovatieve klanten uit verschillende sectoren en branches. Doel van MBDC is het stimuleren van de creativiteit, zorgen voor herkenning op het gebied van marktleiderschap, zorgen voor merkherkenning, verbeteren van het concurrentievoordeel en het verminderen van de lange termijnrisico's. MBDC diensten bestaan uit een tweetal onderdelen: Cradle to Cradle®- certificering (een strikt en uitgebreid programma dat producten, materialen op basis van gezondheid, milieu en recyclebaarheid certificeert) en  Cradle to Cradle® Consulting (omvat diensten om klanten te helpen met het integreren van het onderwerp Cradle to Cradle binnen de bedrijfsvoering).


Cradle to Cradle in Nederland.

 

The C2C ExpoLAB stichting geeft vorm en inhoud aan de ambities van de gemeente Venlo met betrekking tot Cradle to Cradle. Sinds oktober 2010 is de stichting ook verantwoordelijk voor het vertalen van de ambities in resultaten. Het C2C Expolab in Venlo heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling op het gebied van Cradle to Cradle. Men probeert dit te bewerkstelligen door het vergaren van kennis op dit gebied en e.e.a. te bundelen in een documentatiecentrum, welke toegankelijk is voor overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen en eventuele andere spelers op de markt. Op deze manier werkt het C2C Expolab aan een sterk fundament voor een duurzame toekomst in de regio. De C2C Expolab koppelt overheidsinstellingen, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfslevenaan elkaar om processen van C2C-toepassingen in gebouwen en producten te documenteren, te valideren en open te stellen voor andere partijen. Ter ondersteuning is een C2C voorzitter aangesteld in het C2C Expolab. Deze voorzitter volgt een studie aan de Universiteit in Twente, hetgeen de basis vormt voor een educatieve infrastructuur op basis van C2C in de regio Venlo. Het C2C Expolab is een nationaal en internationaal kenniscentrum voor projecten op basis van C2C.
 

Cradle to Cradle is een goede keuze voor de klant


Cradle to Cradle biedt een bedrijf de mogelijkheid om producten op milieuvriendelijke wijze te produceren. Cradle to Cradlehelpt klanten om na te strefen producten, met een bredere definitie van kwaliteit, te produceren. Dit betekent dat bedrijven, die werken op basis van milieuvriendlijke en gezonde, gerecyclede of gecomposteerde materialen, gebruik maken van zonne-energie, een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.

 

Waarom heeft Staco gekozen voor Cradle to Cradle?


Staco gelooft in het Cradle to Cradle concept. Staco is gestart met een andere manier van denken de afgelopen jaren en is begonnen met produceren in de lijn van de Cradle to Cradle® principes. Alle medewerkers binnen de Staco organisatie zijn overtuigd van de manier waarop Staco werkt en produceert. Men bespaart energie, men verspilt geen materiaal en men maakt gebruik van de juiste materiaalsoorten en chemicaliën. Cradle to Cradle is beter voor ons , beter voor u en beter voor de hele wereld.

  

Tools

Sterkteberekening

gelijkmatige belasting en puntbelasting

Luchtdoorlaatberekening

luchtdoorlaat lamelroosters

Staco

bestekteksten